Autorska Prava

Vlasništvo nad intelektualnom svojinom

Veb-sajt je u privatnom vlasništvu. Sva prava nad, vlasništvo nad i korist od Sadržaja na Veb-sajtu, kao i izgled, utisak, dizajn, autorska prava, logo-i, zaštitni znaci i žigovi vezani sa Veb-sajt, kao i URL-ovi Veb-sajta su vlasništvo www.aromaticum.rs ili Trećih lica.

Korišćenje sadržaja

www.aromaticum.rs dozvoljava korisnicima opozivo ograničeno pravo, koje nije ekskluzivno niti se može preneti, da čita, gleda, kopira, štampa i distribuira Sadržaj sa Veb-sajta za lične, nekomenracijalne i komercijalne potrebe, pod uslovom da se ne ukloni ili vizuelno ne naruši oznaka autorskog prava ili zaštitni znak ili druge oznake prava vlasništva koji su prikazani ili su u vezi sa Sadržajem to jest da se izvor obeleži linkom ka originalnom Sadržaju. Nije dozvoljeno korišćenje Sadržaja sa Veb-sajta u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti od strane vlasnika sajta. Sva prava koja nisu specifično preneta ovim Ugovorom ostaju na raspolaganju isključivo www.aromaticum.rs.

Zaštitni znak

Svi zaštitni znaci, žigovi, logo-i i dizajnerska rešenja korišćena na ovom sajtu, bilo da su registrovana ili nisu, u vlasništvu su www.aromaticum.rs ili Trećih lica. Nije dozvoljeno korišćenje ili prikazivanje bilo kog žiga, znaka, logo-a ili dizajnerskog rešenja koji su u vlasništvu www.aromaticum.rs ili njenih partnera, bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Natura nihil frustra facit.

0
Pomeranje na vrh